Gezien de grote klimaattransitieopgave in de IJmond, komt de regio ook voor sociale economische uitdagingen te staan. Daarom heeft het kabinet 58,5 miljoen euro toegekend. Dit geld kan worden ingezet om investeringen te doen in nieuwe technologieën of duurzame innovaties.  

De IJmond-gemeenten hebben samen met de andere partners in het Noordzeekanaalgebied onder leiding van de provincie Noord-Holland een regioplan energietransitie opgesteld. Dit plan geeft inzicht in de plannen die er in de regio zijn om de uitstoot van CO2 te verminderen. Het laat ook de innovatiekracht van de Noordzeekanaalregio zien. Dit plan is aangeboden aan minister Wiebes met daarbij de uitdrukkelijke vraag om de projecten uit dit plan financieel te steunen. Uit het projectoverzicht blijkt dat het Noordzeekanaalgebied en in het bijzonder de IJmond voor grote opgaven staat.

Subsidiemiddelen

De wethouders van de IJmond en de gedeputeerden economie hebben in een persoonlijk gesprek met minister Wiebes het belang van steun vanuit het kabinet nogmaals aangekaart. Klimaatdoelstellingen voor de industrie kunnen namelijk niet los gezien worden van het economische perspectief voor de regio. De subsidiemiddelen zijn bedoeld om investeringen te doen in nieuwe technologieën of andere innovaties om het gebied een economische en duurzame impuls te geven en voor het omscholen/bijscholen en opleiden van mensen.

Wethouder Floor Bal: “Ik ben zeer tevreden over het feit dat de gezamenlijke inspanningen, waarbij het Projectbureau Noordzeekanaalgebied een grote rol heeft gespeeld, nu al concrete resultaten opleveren. Deze subsidie gaat letterlijk en figuurlijk voor nieuwe energie zorgen!

De komende periode gaat de IJmond –regio hard aan de slag om de projecten uit het regioplan NZKG verder uitvoeringsgereed te krijgen.