Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van net op zee Hollandse Kust (noord) en (west Alpha) liggen samen met het milieueffectrapport en andere onderliggende stukken ter inzage van vrijdag 9 november 2018 tot en met vrijdag 20 december 2018. De kennisgeving hiervan is op 8 november in de Staatscourant verschenen. 

Voor dit project realiseert TenneT een ondergrondse hoogspanningsverbinding tussen de windmolenparken op zee en het hoogspanningsstation nabij de A9 in Beverwijk. Voor deze verbinding wordt ook een nieuw transformatorstation gebouwd op locatie Tata Steel. Het project wordt gerealiseerd in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Zienswijze indienen

Tot en met 20 december is het mogelijk om zienswijzen op deze ontwerpbesluiten in te dienen. De documenten zijn digitaal beschikbaar op www.bureau-energieprojecten.nl <link> https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-noord. Op papier kunt u de stukken in dezelfde periode bekijken tijdens de reguliere openingstijden in het gemeentehuis van Beverwijk, Stationsplein 48 in Beverwijk. Ook is het mogelijk uw zienswijze mondeling kenbaar te maken bij een notulist op één van de inloopbijeenkomsten.

Meer informatie?

Op de site van het Bureau Energieprojecten en op www.netopzee.eu vindt u meer achtergrondinformatie over het project. Ook kunt u één van de inloopbijeenkomsten bezoeken. De inloopbijeenkomsten vinden plaats op:

- dinsdag 20 november 2018, in het dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, Wijk aan Zee; en

- dinsdag 27 november 2018, in het gemeentehuis Beverwijk, Stationsplein 48, Beverwijk.

De inloopbijeenkomsten zijn te bezoeken tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.