15 februari 6 sessies over o.a. woningbouw, actieplan Velsen-Noord en hotel Spaarnwoude

07 februari 2024
Gemeenteraad

Donderdag 15 februari zijn er sessies over woningbouwlocaties, Spaarnwoude Park Hotel, het actieplan Velsen-Noord, praktijkondersteuners voor de jeugd, de woonzorgvisie en de nieuwe nota risicomanagement. U bent van harte welkom!

Omgevingsvisie Velsen- woningbouwlocaties (19.30 uur en 21.30 uur Raadzaal)
(Deze sessie is een voortzetting van de geschorste, oordeelsvormende sessie van 18 januari 2024. U kunt daarom niet inspreken).
De gemeente Velsen werkt aan een omgevingsvisie. In dat kader worden de woning- bouwlocaties bepaald waar tot 2040 ruimte is voor aanvullende woningbouw. De raad gaat in deze sessie een politiek oordeel geven over de bouwlocaties van de omgevingsvisie. De raad bepaalt dan ook of in de volgende raadsvergadering ( 29 februari) een besluit wordt genomen.

Praktijkondersteuning Huisartsen (POH) Jeugd  (19.30 uur – 23.00 uur Schoonenbergzaal)
De wens van de raad is om de praktijkondersteuning voor jongeren uit te breiden en structureel te maken. In deze beeldvormende sessie wordt de continuering en financiering van het aantal POH’s jeugd besproken.

Woonzorgvisie (19.30 uur – 23.00 uur Rooswijkzaal)
De gemeente is verplicht om vóór 2026 een lokale woonzorgvisie te hebben. De visie gaat over de woonbehoefte en waar nodig zorg- en ondersteuningsbehoefte van aandachtsgroepen. Tijdens deze beeldvormende sessie krijgt de raad een toelichting wat een woonzorgvisie is en hoe de planning eruit ziet.

Actieplan Velsen-Noord (Raadzaal 21.30 uur – 23.00 uur)
De gemeente Velsen werkt samen met woningcorporaties, huurdersorganisaties, inwoners van Velsen-Noord en maatschappelijk partners aan een Actieplan Velsen-Noord. Het doel is om de leefbaarheid in deze kern structureel te verbeteren. Bij deze beeldvormende sessie wordt het concept-Actieplan Velsen-Noord gepresenteerd.

Bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel ( Schoonenbergzaal 21.30 uur- 23.00 uur)
De gemeenteraad wil Spaarnwoude verder ontwikkelen als Metropoolpark en het aantal overnachtingsmogelijkheden verruimen. Het bestemmingsplan Spaarnwoude Park Hotel voorziet in de ontwikkeling van een hotel met maximaal 149 kamers en wellnessvoorzieningen nabij Golfbaan Spaarnwoude. In deze oordeelsvormende sessie staat het bestemmingsplan en de bijbehorende nota van zienswijzen centraal.

Nota risicomanagement en weerstandsvermogen (Rooswijkzaal 21.30 uur – 23.00 uur)
De nota risicomanagement en weerstandsvermogen wordt geactualiseerd. Deze nota gaat over het beleid hoe om te gaan met financiële risico’s en het vermogen om tegenvallers op te vangen. In deze sessie krijgt de raad een beeld van de inhoud van de nieuwe nota risicomanagement en weerstandsvermogen. De sessie is beeldvormend.  

U bent welkom!
U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgen (en terug te kijken) via velsen.notubiz.nl/live.

Inspreken
U kunt bij vijf sessies inspreken. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 15 februari 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl /0255 567251). 

Contact met de gemeente

14 0255 of 0255 567200
Of kijk op de pagina Contact

Adres

Bezoekadres: Dudokplein 1, 1971 EN IJmuiden
Postadres: Postbus 465, 1970 AL IJmuiden

Openingstijden algemeen

Op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur. 

Openingstijden Burgerzaken

Op werkdagen van 08.00 tot 16.00 uur.
Op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.