11 april sessies over opvang asielzoekers en jeugdhulp

04 april 2024
Gemeenteraad

Donderdagavond 11 april zijn er drie sessies in het gemeentehuis. U bent van harte welkom. Bij twee sessies kunt u ook inspreken.

Update regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers (19.30 – 21.00 uur raadzaal)

Tijdens deze beeldvormende sessie wordt de raad geïnformeerd over de Spreidingswet. Wat betekent deze wet voor Velsen en de regio. 

Regionale verordening jeugdhulp (19.30 uur – 21.00 uur Schoonenbergzaal)

De huidige verordeningen jeugdhulp moeten worden aangepast.  Tijdens deze sessie wordt de raad om advies gevraagd over de nieuwe concept verordening. De concept verordening ligt ook voor advies bij zeven andere gemeenteraden met wie Velsen samenwerkt.

Update regionaal plan Kennemerland opvang asielzoekers (21.30 uur – 23.00 uur raadzaal)

Na de beeldvormende sessie is nu de adviserende sessie. Sinds 1 februari 2024 is de Spreidingswet van kracht. De komende twee jaar zijn er 96.000 opvangplekken nodig. Voor de regio Kennemerland zijn dat 3.347 plekken en voor gemeente Velsen 377 plekken. In deze sessie worden de wensen en input van de raad opgehaald. 
Bij deze sessie kunt u niet inspreken (wel bij de eerdere sessie die deze avond is).

U bent welkom!

U bent van harte welkom om bij de sessies aanwezig te zijn. Ze zijn in het gemeentehuis aan het Plein 1945. De sessies zijn ook live te volgenexterne-link-icoon (en terug te kijken).

Inspreken

U kunt bij de sessies insprekenexterne-link-icoon. Als u dit wilt doen dan kunt u zich tot uiterlijk 11 april 12.00 uur aanmelden bij de griffie (griffie@velsen.nl /0255 567251). 
Meer informatie over de raad (waaronder de agenda’s van de vergaderingen) vindt u op www.velsen.nl/gemeenteraad. externe-link-icoon